Seleccionar página

Xàtiva UNIDA       687 23 72 73

L’ÚNICA FORÇA QUE
TENIM ERES TU

Benvingudes al procés de construcció d’una Xàtiva com tu vols.
PRIORITZA I COMENTA LES PROPOSTES

Suma’t

Hi ha diverses maneres d’implicar-se i participar en Xàtiva Unida. Si tu també vols construir una Xàtiva més justa, més valenta, més diversa i més verda, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

PUNT DE PARTIDA

Després de quatre anys de govern del PSOE junt amb Cs podem fer una lectura sobre les febleses que ha deixat al descobert un gestió marcada per la paràlisi

Disparitat de serveis entre barris

No tots els barris i zones de la ciutat tenen un mateix accés als serveis prioritaris.

Manca de direcció política

On les apostes a mitjà i llarg termini en favor de la ciutat han estat inexistents.

Capacitat de resposta

En els pitjors moments de la crisi econòmica derivada per la COVID del milió d’euros disponible per a les pimes locals sols acabaren atorgant-se 140.657€ és a dir el 14% del total dels recursos disponibles.

Feblesa del teixit econòmic

La ciutat continua amb un desequilibri entre sectors econòmics, cosa que no ha preocupat al govern municipal què ha estat incapaç de lluitar per iniciatives com la ubicació d’un parc logístic que actuaria com a plataforma de reindustrialització de les comarques centrals.

PARTICIPA I SELECCIONA LES 5 PROPOSTES QUE CREUS MÉS NECESSÀRIES D’ENTRE LES 15 QUE ET PROPOSEM A CONTINUACIÓ:

 

 

PROPOSTES D’AMOR PER XÀTIVA

CIUTAT AMABLE

 

1.    Lloguer d’habitatge jove en el nucli antic condicionat a mantindre relacions socials actives amb el veïnat més major.

2.    Crear energia neta municipal per als edificis públics i habitatges del nucli antic que no puguen obtindre-la.

3.    Calendaritzar la renovació de la xarxa d’abastiment d’aigua potable i clavegueram reforçant la seua gestió pública.

4.    Adaptar l’IBI al valor real dels habitatges de la ciutat i no al valor que tenien en 2005.

5.   Suprimir les barreres arquitectòniques, augmentar el nombre d’arbres i ampliar el servei de bus urbà.

CIUTAT QUE CUIDA

 

6.    Prioritzar les accions i les infraestructures que poden millorar la vida dels diferents sectors de la població.

7.    Facilitar un envelliment amb assistència a domicili o amb el servei de centre de dia.

8.    Més Pla d’Igualtat per dinamitzar la Casa de les Dones, facilitar habitatges per a víctimes de violència de gènere, millorar informació i aprofundir en igualtat.

9.    Millora de l’Hospital Lluís Alcanyís; més personal i millors equipaments.

10.    Un Pla Municipal d’Esports per millorar les instal·lacions i facililtar el treball a les escoles esportives i clubs.

CIUTAT DE FUTUR

 

11.    Implantar una seu interuniversitària del sector tecnològic que oferisca cursos superiors o d’especialització certificats.

12.    Crear un Consell de Cultura perquè la ciutadania puga decidir sobre l’activitat cultural de Xàtiva.

13.    Ajudar decididament al comerç local, impulsar els mercats de la terra i facilitar el relleu en aquells comerços que per motius de jubilació vagen a tancar.

14.    Millorar la web municipal com a eina d’informació de tota activitat municipal.

15.    Enfortir el coneixement sobre el funcionament d’un municipi entre la població per millorar la capacitat de decidir sobre l’activitat municipal.

Selecciona a continuació les 5 propostes del total de 15 i premeu el botó «Enviar Propostes».

FES LA TEUA PROPOSTA

A BANDA DE LES PROPOSTES QUE ES PLANTEGEN EN AQUEST PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ S’OBRI LA PORTA A QUE PUGUES FER LA TEUA APORTACIÓ.

El PSOE puja l’IBI

El PSOE puja l’IBI

Xàtiva UNIDA proposa una alternativa més justa

 

En 2020 el PSOE en matèria d’ingressos decidí pujar l’IBI pel bon moment econòmic que vivia la ciutat i, enfront d’aquesta política fiscal, nosaltres hem proposat d’una manera constant:

 

   • Una revisió cadastral per no continuar aplicant els valors alcistes de 2005, que fan pagar a la ciutadania un IBI desproporcionat.
   •  

   • Reduir el tipus de gravamen del 0,59% al 0,55% en IBI residencial. Implicant aquesta mesura una mitjana d’estalvi d’entre 46’88€ a 50€ per unitat fiscal.
   •  

   • Això sí una baixada compensada amb un increment en el 10% de les unitats fiscals amb major valor per usos (magatzems, àrees d’oci i superfícies comercials).
   •  

   • En el camp de les despeses podem comprovar que aquest és un clar indicador de la paràlisi en la gestió d’aquest govern:
   •  

   • Molt baix contingut en els ordres del dia de plenaris, juntes de govern, comissions…
   •  

   • Baixíssim nivell d’execució del pressupost; on la dinàmica general ha estat una execució del global del pressupost del 50% i una execució de la partida d’inversions inferior al 20%. Tenint en compte que han arribat a aprovar-se pressupostos municipals de 33,3 milions d’euros.

Problema de l’aigua

 

En el camp de les inversions hem sentit parlar molt de Santa Clara i poc d’una planificació seriosa en la xarxa d’abastiment d’aigua:

 

   • Constants rebentades
   • Fuites de fins 70.000 m3 al dia durant mesos
   • Talls rutinaris
   • Cost ecològic i danys particulars

Enfront de tot això nosaltres apostem per la proposta:

Renovar la xarxa d’abastiment d’aigua 3.221.634,87€ (sis anualitats d’uns 500.000€ cadascuna invertint en les xarxes 1, 2, 3 i 4).

A més de sol·licitar les ajudes per a la millora de xarxes d’abastiment oferides per altres adminstracions com la Diputació i la Conselleria, i no deixar-les passar com ha fet aquest govern.

Problema de l’aigua
Un Centre de Salut que no arriba

Un Centre de Salut que no arriba

Semblava que aquestes altures ja hauria d’estar fet, però encara no s’ha començat

 

En quant al Centre de Salut II val a dir que està sent una obra amb un gran retard a més a més:

   • La parcel·la on es preten ubicar presenta molts dubtes tècnics i un impacte molt negatiu per al col·legi Teresa Coloma
   • Aquesta ubicació no afavoreix l’increment d’equipaments en el nucli antic
   • La decisió s’ha pres amb un nul consens polític i social
   • Finalment aquesta ubicació, indubtablement, acabarà afectant a la qualitat de l’ensenyament

Pla Convivint

Després de molt batallar s’ha aconseguit el nou centre de dia

 

Pel que fa al Pla Convivint de la Generalitat Valenciana cal fer esment a la construcció del nou centre de dia, sent aquest el resultat d’una lluita anònima i constant del sector.

En quant a les infraestructures educatives cal subratllar la inoperància en la gestió del Pla Edificant per part del govern municipal on centres com l’IES Josep de Ribera, el CIPFP La Costera… continuen amb les seues problemàtiques i les obres sense començar.

Pla Convivint
Rodona Paquito Coloma

Rodona Paquito Coloma

Obres paralitzades des de fa més de tres anys

 

La millora en l’accés a la ciutat des de la CV-645 s’ha quedat durant tota la legislatura estancada donat que la rodona del Paquito Coloma no ha estat executada sent una obra prioritària en la millora del trànsit rodat de la ciutat.

L’Hospital Alcanyís

Sense cap millora substancial per a millorar els serveis

 

 L’Hospital Alcanyís continua perdent carta de serveis sanitaris i l’infraestructura del mateix continua envellint-se sense cap intervenció integral.

Mentrestant el govern municipal no ha estat capaç de millorar aquesta tendència mitjançant les pertinents gestions amb les administracions competents.

L’Hospital Alcanyís

AGENDA

@Xàtiva UNIDA 2022