Hola! Soc Amor, una dona de classe treballadora i que se n’orgulleix molt de ser-ho. Em presente el pròxim 28 de maig a les eleccions a l’Alcaldia de Xàtiva.

Per què? Perquè vull que tots els veïns i veïnes tinguen les necessitats bàsiques cobertes, perquè vull que tots els barris de la ciutat tinguen els serveis coberts. I perquè no m’agrada que s’eternitzen els problemes com està passant fins ara.

Vaig nàixer a Xàtiva i he passat tota la meua vida ací. És la meua ciutat i la de la meua família, he crescut en el Retorno, he jugat al carrer Caputxins, he festejat a la plaça la Bassa, he estudiat a la Beni, al Ribera i vaig estrenar el primer Simarro, em vaig casar al castell de Xàtiva i la meua filla va nàixer amb l’ajuda de les professionals de l’Hospital Lluís Alcanyís. Jo no podria viure en altre lloc. M’encanta Xàtiva.

I precisament per això l’he recorreguda els últims anys, carrer a carrer, barri a barri, en el govern i en l’oposició, escoltant, parlant amb veïns i veïnes, amb comerciants, amb les famílies als parcs, amb dones, amb associacions, amb la
Xàtiva real, però en moltes ocasions invisible. Valorant tot el que té de bo la nostra ciutat i analitzant també tot el que podem i devem millorar. Treballant per les coses que de veritat importen.

Aquest és un repte compartit, una voluntat comuna i això representa el conjunt de la candidatura que encapçale, i que seguidament podreu conèixer. Afrontar la gran responsabilitat de presentar-nos a unes eleccions per governar la ciutat no és fàcil. Aquest pas només ha estat possible en la mesura en què, hi ha un projecte col·lectiu com Xàtiva Unida, il·lusionant i alhora seriós, on centenars de persones s’hi han implicat i s’han corresponsabilitzat per fer-lo realitat, donant el millor de si mateixes amb gran generositat i donant vida al programa de govern pel qual ens anem posar a treballar per amor a Xàtiva.

Què anem a fer a partir de 2023?

CIUTAT AMABLE

Una ciutat no és ciment i asfalt. Una ciutat és un espai on les persones que hi habiten interaccionen entre elles i entre l’entorn, de tal manera que la manera de concebre eixe entorn, eixe espai públic, determina si una ciutat és agressiva o és amable. Per tant, correspon a l’ajuntament posar en marxa mesures per tal d’aconseguir que la ciutadania puga gaudir plenament de la seua ciutat, independentment de la zona en què habite i de la seua edat. A més, també cal aplicar els mecanismes adequats per aprofundir en el benestar animal. D’aquesta manera, l’urbanisme, la mobilitat, l’accessibilitat, el disseny dels parcs i places, l’esport… són fonamentals per fer de Xàtiva una ciutat per a viure.

Barris i carrers per a les persones

La vida de les persones es desenvolupa entre l’espai privat (la casa) i l’espai públic (els carrers i places). Així com volem la màxima comoditat i seguretat a casa
nostra, l’espai públic ha de tendir també a aconseguir-ho i, per això, l’urbanisme, la mobilitat, l’accessibilitat han d’estar al servei de la ciutadania.

– Regeneració urbana dels barris, en funció dels recursos disponibles propis i d’ajudes externes (Diputació, Generalitat, Estat, Unió Europea). Noves actuacions en el conjunt de la ciutat per evitar les desigualtats entre barris i afavorir la cohesió social.

– Implementar el Pla Especial del Nucli Antic, per evitar el despoblament i afavorir la vida al carrer, fomentant el xicotet comerç, la convivència i els servicis públics i millorant la seguretat i la conciliació del descans veïnal amb l’oci nocturn. Crear la figura del Regidor del Nucli Antic com a coordinador de les accions que es porten a cap.

– Impulsar el programa per l’accessibilitat en l’espai públic per evitar la desigualtat entre barri i, alhora, beneficiar a la gent gran i jove i a la reintroducció d’habitatges en el mercat immobiliari. A més de complir amb l’obligació de fer accessibles tots els edificis públics.

– Crear itineraris urbans. Per a la qual cosa fomentarem la pacificació del trànsit en entorns sensibles —accessos a col·legis, centres de salut, cultura i espais d’alt valor patrimonial—, amb la distinció de paviments o la implantació de carrers de prioritat inversa.

– Ampliació de l’illa de vianants de l’àmbit dels Carrers del Mercat tenint com a epicentre la plaça del Mercat. I fer més amables els carrers comercials del nucli urbà, mitjançant solucions com l’ampliació de les voreres amb una distribució eficient de l’arbrat i millor mobilitat.

– Crear un carril bici, segur i eficient, que connecte l’estació de trens amb l’eix de l’Albereda i aquest amb els diferents barris, centres educatius, sanitaris, cul- turals, esportius, els polígons industrials, vies verdes, etc.

– Senyalització urbana i d’edificis públics amb llenguatge inclusiu i adaptat, a través del sistema Braille i de pictogrames, per a facilitar el seu ús a les persones amb dificultats visuals o cognitives.

– Millorar el bus urbà amb una segona línia i un segon vehicle. Per a la qual cosa caldrà: ampliar la cobertura, incrementant freqüències de pas i optimitzant recorreguts;.
ampliar la línia als polígons industrials els dies laborables, a tots els barris de la ciutat així com a Bixquert i pedanies.

– Implantar en la seua totalitat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aplicar intervencions urbanístiques (passos elevats, elevacions de paviment…) i mesures de trànsit per reduir la velocitat i sorolls dels vehicles en aquells espais més sensibles. Posant com a prioritari el Pla de pacificació del trànsit en l’accés als centres educatius.

– Reforçar el lideratge comarcal en el transport públic: seguiment de rodalies, línia d’Alcoi i trens de mitja i llarga distància, així com dels autobusos interurbans. Potenciar el paper central d’intermodalitat de l’actual estació de bus.

– Millora de l’entorn de la plaça del Raval amb una ampliació de l’espai verd i de l’espai per a les persones, així com la pacificació del trànsit en el carrer Sant Roc.

– Reducció del trànsit del carrer Corretgeria mitjançant l’aplicació del Pla de Mobilitat i millora de l’entorn, fent d’aquest carrer un espai més amable per als vianants i amb accés a la línea de bus urbà.

Ampliar el verd i la terra en la ciutat

La ciutat del segle XXI ha d’oferir espais de descans, d’oci, de sociabilitat… per a totes les persones i per a totes les franges
d’edat: parcs, zones verdes, horts… o bé espais naturals del terme municipal. A més, Xàtiva ha d’assegurar també, el benestar animal.

– Transformar el concepte de parc infantil en espai familiar, segons el Projecte de Ciutat Educadora. Un espai on hi haja
arbres, verd i on els més menuts puguen jugar lliurement. Un espai d’encontre entre grans i menuts que satisfaça les necessitats del joc i socialització.

– Establir un Pla d’Ombres mitjançant arbrat, vegetació, teles de colors i altres estructures per als espais de joc infantil. Ateses les altes temperatures en molts moments de l’any, cal facilitar un entorn favorable per al joc i el descobriment.

– Obertura de refugis climàtics a l’estiu, mitjançant l’ampliació d’horaris d’instal·lacions municipals que compten amb
refrigeració, per tal de facilitar que els col·lectius més vulnerables no patisquen els efectes de la calor extrema.

– Promoure el desenvolupament i millora dels horts urbans tant per agricultura biològica com per activitats pedagògiques, terapèutiques, d’oci i culturals associades.

– Reduir l’externalització del servei de manteniment dels parcs i jardins a empreses concessionàries que anteposen
els seus interessos econòmics als interessos generals i públics, atorgant el protagonisme als serveis municipals de jardineria.

– Posar en valor el nostre patrimoni natural a través d’activitats que permeten el seu coneixement, així com dels usos
tradicionals de la natura. Adquirir més espais naturals per a crear anells verds al voltant de la ciutat. Crear una entitat
supramunicipal de gestió comuna de l’estret de les aigües amb Bellús i El Genovés.

– Declarar Xàtiva ciutat lliure de maltractament animal, evitant i impedint la realització de qualsevol tipus d’espectacle que utilitze animals.

– Millorar la gestió de les colònies felines a Xàtiva, creant un pla veritablement útil per controlar la població felina a la ciutat, amb vacunes, esterilització i espais segurs. Així com ajudar activament a totes les entitats animalistes de la ciutat.
Afrontar el problema de la població de senglars amb sistemes de control efectius alternatius a la cacera.

– Millora de l’entorn de la Font dels 25 dolls, amb ampliació de l’espai verd destinat a les persones i pacificació del trànsit de vehicles.

Un espai públic que genere salut

L’espai públic tant pel seu disseny i concepte com per les activitats que s’hi desenvolupen ha de ser un espai de salut que arribe a tota la ciutadania.

– Pla Estratègic Municipal d’Esports encaminat a la remunicipalització de les escoles esportives municipals i a una millora
i ampliació de les instal·lacions esportives (trinquet, rocòdrom, etc.)

– Promoció equitativa d’equips esportius masculins i femenins. Incentivar les beques i ajudes per als clubs amb equips
femenins i inclusius. Promoure l’esport minoritari.

– Complementar els premis de les competicions esportives amb bons de consum en el comerç local, de manera que les persones guanyadores, tan de Xàtiva com de fora, puguen gastar-los en el xicotet comerç, físicament i on-line.

– Rehabilitació del Molí Serrampedra com a equipament esportiu amb una piscina adjunta.

– Adquisició i adequació d’un espai esportiu i social en La Torre, així com millores en les instal·lacions ja existents de La
Torre i Anahuir.

– Millora dels parcs i de les pistes esportives del barri del Carme, així com l’establiment d’un marc horari de convivència
en les pistes esportives urbanes. (migdia, nit…)

Una ciutat cosida

Les diferents unitats urbanes que conformen Xàtiva (barris, pedanies, Bisquert i Carraixet) han de participar dels mateixos serveis, per a la qual cosa des de l’Ajuntament s’han d’aplicar les mesures pertinents. Tota la ciutadania de Xàtiva ha de poder gaudir dels serveis públics.

– Integrar les pedanies amb el nucli urbà mitjançant el transport públic del municipi (bus urbà i servei de taxi) i amb la incorporació de vies no motoritzades segures per a desplaçaments a peu o en bicicleta.

– Elaboració d’un Pla de Seguretat per a Bisquert. Major cobertura per part dels cossos de seguretat de l’estat i presència
de la policia local. Establint-se un horari d’atenció en el reten policial de Bixquert.

– Millora i ampliació del servei d’enllumenat públic i instal·lació de bústies per al correu.

– Creació d’un itinerari de vianants que connecte la ciutat amb Bixquert. Mesures de seguretat davant la cacera furtiva, neteja i reparació de camins.

– Fer un Pla especial de recollida de residus a les urbanitzacions (Bisquert, Carraixet…), que tinga en compte les necessitats específiques: tipus de contenidors, creació d’un servei de triturat de les restes de poda, a través de punts establerts per a la seua entrega; i el préstec de trituradores domèstiques.

– Construcció d’un espai d’oficines per a les associacions comercials i esportives en l’àmbit de l’avinguda de Corts Valencianes. Posar en funcionament els aparcaments municipals subterranis existents.

– Adequació de la casa del Palasiet com a espai social per al barri del Raval en el que tinguen cabuda les associacions de la zona i, fins i tot, es puguen prestar serveis municipals descentralitzats.

– Destinar la plaça de bous per a usos comunitaris, a través d’un procés participatiu que decidisca quins serveis i equipaments s’han d’instal·lar, evitant així la seua degradació.

CIUTAT EN MOVIMENT

El segle XXI planteja grans reptes a les societats humanes: el climàtic, l’energètic i l’aigua. A més, en els àmbits urbans tenim un altre gran problema: l’habitatge. Xàtiva no pot quedar-se impassible davant aquestes qüestions. L’Ajuntament ha d’encapçalar una transformació valenta tant pel que a les polítiques d’habitatge (lligades al jovent i a la recuperació del nucli antic) com a les polítiques d’energia per tal de caminar cap a la sobirania energètica o la necessària i inajornable renovació de la xarxa de proveïment d’aigua.

Política local d’habitatge

Totes les administracions han de crear eines que permeten garantir l’accés de tots i totes a un habitatge digne, ja siga en el mercat lliure com a través d’una xarxa de recursos públics.

– Aprovar un Pla Local d’Habitatge. Impulsant així un parc públic d’habitatge de lloguer de caràcter intergeneracional. Cada quatre vivendes ocupades per gent major, una serà ocupada per un jove propiciant la relació intergeneracional.

– Xàtiva ciutat lliure de desnonaments. Garantir que des de l’Ajuntament s’invertisquen tots els recursos jurídics disponibles i d’intermediació hipotecària.
Així mateix reforçar les prestacions municipals d’emergència adreçades al pagament de lloguers o hipoteques de l’habitatge habitual.

– Impuls del Pla “Cap persona sense sostre”. Creació d’una xarxa d’habitatges d’emergència social, per garantir l’accés
àgil al reallotjament en casos de pèrdua de l’habitatge.

– Coordinar mesures proactives per evitar que els bancs, caixes i grans propietaris mantinguen pisos buits, amb l’establiment de convenis amb les entitats bancàries per aconseguir-ne la cessió, amb l’objectiu de posar-los en lloguer.

– Creació d’una oficina local d’habitatge i rehabilitació d’edificis que informe i assistisca en la tramitació de totes les
ajudes per a l’accés a l’habitatge i per a la rehabilitació i adaptació energètica dels edificis.

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

Xàtiva vol caminar decididament cap a la sobirania energètica a través del subministrament d’energia 100% renovable,
amb zero emissions, democratitzant el seu accés i recuperant la seua gestió com a servei públic.

– Creació d’un operador elèctric municipal. Instal·larem equips d’energia renovable als edificis de propietat pública per
a proporcionar electricitat a bona part de les instal·lacions i equipaments municipals, incloent-hi l’enllumenat públic.

– Promoure l’auto producció d’energia fotovoltaica als habitatges, naus industrials i edificis del sector terciari a través
energètiques locals, en les que l’ajuntament facilitaria finançament i espais municipals per a instal·lar els panells d’aquelles zones en què no està permés.

– Col·locació de fanals abastits amb energia solar; instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en els diferents barris
de la ciutat per a vehicles alimentats amb fonts renovables; i increment del parc mòbil (municipal) de tecnologia
elèctrica.

– Revisió dels acords municipals de contractacions d’energia per tal d’aconseguir un millor preu dels subministraments
i uns compromisos amb les energies renovables.

Pla de Renovació del Sistema de Proveïment d’Aigua

L’accés a l’aigua és qualificat per l’ONU com un dret i no com un servei. Per això, les institucions públiques tenen l’obligació d’assegurar l’accés en les millors condicions. Des del govern, reforçarem la gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de l’aigua. Promourem la gestió de la xarxa de proveïment d’aigua, del clavegueram i de la depuració des de l’empresa municipal PROEXA.

– Fer ús dels instruments a l’abast de l’Ajuntament, com ara l’empresa pública PROEXA, per reforçar la municipalització de l’aigua, per poder dur a terme així una gestió eficient, pública i democràtica d’aquest bé.

– Elaborar un Pla director de renovació integral de la xarxa d’abastament d’aigua potable i clavegueram amb una determinada cronologia i fases d’actuació prioritzant les xarxes més velles de la ciutat.

– Dissenyar totes les noves zones verdes, i seguir renovant les ja existents, baix les pautes de la jardineria de baix consum
d’aigua.

– Fer campanyes de foment d’ús racional de l’aigua a la ciutat.

CIUTAT OBERTA

Xàtiva ha de ser una ciutat per a tothom. Una ciutat en què cadascuna de les persones que l’habiten individualment estiguen còmodes, se senten segures, reconegudes en la seua forma de ser i pensar. Però també col·lectivament.
Per això totes les persones i tots els col· lectius han de gaudir plenament dels seus drets i llibertats. Xàtiva ha d’esdevenir una ciutat tolerant i inclusiva.

Incloure a tothom, no deixar arrere a ningú

El fet de viure a un estat social de dret, ens hauria de garantir la cobertura d’uns serveis mínims, però més enllà d’això,
aquest repte es troba íntimament relacionat amb un treball de dignificació de la vida de totes les persones que viuen a la nostra ciutat. Els objectius i les mesures que es presenten tot seguit han de servir per a situar la ciutat de Xàtiva com una ciutat valenta, moderna, feminista i eficient en atendre els assumptes relacionats amb els drets socials.

– Implementar el Pla estratègic de Serveis Socials amb especial atenció al seguiment i avaluació de tots els plans que inclou: Infància, adolescència, social, famílies i persones sense sostre.

– Impulsar alternatives i sistemes de retard a l’ingrés en residències per a la tercera edat, promocionant a tal fi la universalització de sistemes com el SAD i la teleassistència. Es tracta d’un servei prestat per professionals qualificats, que es realitza a casa de l’usuari/a, dirigit a proporcionar atencions a aquelles persones i famílies en situació de mancances d’autonomia personal i/o amb dificultats familiars.

– Dignitat alimentària. Cal garantir el dret a l’alimentació adequada durant tot l’any, especialment a les famílies amb
menors i persones majors que viuen soles. Caldrà, per tal d’aconseguir-ho, coordinar actuacions d’iniciativa municipal amb les dutes a terme per les entitats socials locals.

– Continuar amb el compromís del Consell Escolar per a què el servei de menjador, llibres, eixides i activitats escolars de tots els menors estiga assegurat. Cap menor per motius d’emergència social quedarà fora d’aquesta cobertura educativa.

– Potenciar el Centre d’Informació Juvenil: Assessories Juvenils d’orientació formativa, jurídica laboral i per a l’emprenedoria, accés a l’habitatge, alimentació, atenció afectiu-sexual i salut mental, contractant personal amb formació
específica.

– Retribuir les pràctiques formatives de l’alumnat dels centres educatius a l’ajuntament i equiparar salarialment el personal provinent de beques i programes d’ocupació juvenil amb la resta de personal.

– Creació de programes i espais d’oci alternatiu vinculats a la cultura, els esports i la Fira d’Agost autogestionats per joves, així com promoure descomptes en recursos municipals.

– Creació d’una xarxa d’aules d’estudi i per a treballs en grup aprofitant equipaments amb un horari establert (centres educatius, CCX, escola d’adults), dotant- les d’ordinadors amb connexió a internet, contemplant-lo com un dret del jovent del segle XXI.

– Garantir el dret a un envelliment digne, actiu, autònom i saludable. Per això, cal retirar barreres arquitectòniques, accés a la vivenda, instal·lació de màquines de gimnàstica, programes d’envelliment actiu i l’impuls d’una residència pública de gent gran en la ciutat.

– Reclamar a la Generalitat Valenciana tot el necessari per a la millora de l’Hospital Lluís Alcanyís i garantir la recuperació de les necessitats bàsiques en matèria d’equipaments i de personal que durant els darrers anys s’han acumulat sense resoldre.

– Desenvolupar campanyes de salut amb perspectiva de gènere a partir d’investigacions específiques d’aquelles patologies
que pateixen especialment les dones: fibromiàlgia, ansietat, malalties hepàtiques, etc.

– Proveir d’assistència legal a les persones migrants i refugiades tan per motius de conflictes bèl·lics com per motius econòmics per tal de regularitzar la seua situació, així com facilitar la seua integració a la ciutat a través d’un programa
de voluntariat.

– Crear programes municipals de voluntariat i promoure els realitzats per associacions per tal de posar en valor el seu efecte sobre la creació d’un sentiment comunitari, el creixement personal, la formació i l’educació en ciutadania.

Una ciutat dels xiquets i les xiquetes

En la mesura que la ciutat, de manera conscient i intencionada, incorpora la equitat i la igualtat de dones i homes entre els coneixements, valors i habilitats que difon per a la convivència, podem pensar i construir ciutats coeducadores. Per tant,
Xàtiva ha de vincular el seu Projecte Educatiu de Ciutat amb el Pla d’Igualtat de gènere i, en tot cas, ha de concebre la coeducació com una estratègia de ciutat. Considerant que tots els centres sostinguts amb fons públics hauran de realitzar una oferta educativa com un servei públic, amb tots els drets i exigències que estableixen les normatives vigents.

– Elaborar un Projecte Coeducatiu de Ciutat que implique a totes les regidories: una eina de planificació, participació
i foment de la igualtat. Emmarcat en la planificació global de la ciutat, entès com un procés dinàmic que s’impulsa des de la participació ciutadana. Tenint com a pal de paler l’accés a la cultura (teatre, biblioteca, museus…)

– Consolidar i millorar les ajudes municipals per assegurar l’accés a l’ensenyament de 0 a 3 anys.

– Executar d’una manera prioritària i amb un departament específic, el pla de millores Edificant per als diferents edificis dels centres escolars i continuar fent ús d’aquestes instal·lacions d’una manera participada per la comunitat educativa
i els barris (patis oberts i biblioteques obertes).

– Continuar aprofundint en l’organització cooperada de la setmana de l’Educació com a espai de reflexió i projecció del conjunt de la comunitat educativa.

– Obrir l’escola a la comunitat més enllà de l’horari de l’aula mitjançant Actuacions Educatives d’Èxit com la Biblioteca Tutoritzada i les Tertúlies Literàries Dialògiques, afavorint la inclusió escolar i social i buscant el màxim aprenentatge per a què tot l’alumnat arribe als mateixos i millors resultats.

Una ciutat violeta

Una ciutat violeta és un nucli de convivència que respecta a les persones, reconeixent a cadascuna la seua identitat, sense uniformar i sense negar la diversitat que fa que cadascú que tinga unes preferències que cal respectar. Ciutat violeta és aquella on l’Ajuntament s’organitza per a poder actuar amb eficàcia, millorant la qualitat de vida de les seues ciutadanes

– Incorporar d’una manera efectiva la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals de l’Ajuntament. Crear un espai de formació compartit entre les diferents àrees, serveis de l’Ajuntament de Xàtiva i associacions que treballen en
aquest àmbit.

– Continuar impulsant el Pla Municipal d’Igualtat de gènere amb nous objectius i mesures per aconseguir la igualtat de gènere a la ciutat. Fent servir la Casa de les Dones i un web específic com a espais motors.

– Mantenir la presència a peu de carrer pel que fa a les campanyes informatives en contra de la violència de gènere, així
com en moments d’oci o festius (Fira d’Agost, falles…)

– Realitzar campanyes de sensibilització i visibilització al voltant de l’orientació sexual i la identitat de gènere a les escoles i instituts per tal d’empoderar els i les joves LGTBI+ i prevenir l’assetjament per aquests motius.

– Crear la Unitat de Gènere, per tal que garantisca la transversalitat de les polítiques d’igualtat i determinació en l’impuls de l’Observatori de la Igualtat.

– Recuperar l’espai de memòria dedicat a Patrocinio Camús i crear altres espais dedicats a la memòria de les dones, prioritzant l’elecció de noms de nous carrers atenent a dones significatives de la ciutat.

CIUTAT RESILIENT

Xàtiva és una ciutat amb un gran potencial. Però la paràlisi del govern municipal, la inflació i la manca d’una estratègia concreta ha castigat les possibles línies de projecció de la ciutat.
Hem de treballar en xarxa per fomentar un teixit productiu viu, cooperatiu, creatiu i innovador.

Una ciutat amb treball i indústria

En els darrers anys el sistema econòmic ha canviat arreu del món. Xàtiva ha d’adaptar-se als canvis per tal d’obrir nous camins que permeten un desenvolupament econòmic que genere ocupació.
Nous camins que necessàriament passen per les noves tecnologies i per les possibilitats que el Corredor Mediterrani oferirà a Xàtiva com a punt de connexió de les Comarques Centrals amb altres destinacions.
Sense oblidar que actualment és fonamental la formació, per a la qual cosa caldrà
adaptar els estudis de Formació Professional a les noves ocupacions que s’hi vagen demandant.

– Auditar els polígons industrials i, en col·laboració amb les empreses, definir les actuacions a emprendre per tal de dotar-los de millors serveis (accessos, fibra òptica, transport col·lectiu, etc.) per tal que puguen desenvolupar la seua activitat
ordinària sense obstacles.

– Donar un impuls constructiu a l’Escorxador, perquè no siga només un lloc d’orientació i informació de les empreses
dels polígons de la ciutat, sinó que siga un instrument efectiu de creació d’empreses, potenciant la cooperació.

– Conformar una Plataforma Logística amb què les indústries tracten de reduir l’impacte de la seua activitat sobre
el medi ambient. Com objectiu bàsic és la visibilitat mitjançant certificacions a nivell internacional que ens situen com nus d’una xarxa de Plataformes Logístiques Locals de les comarques centrals.

– Implantar una seu interuniversitària del sector tecnològic que oferisca cursos superiors o d’especialització certificats.
Situar Xàtiva com a ciutat de formació tecnològica dintre del territori valencià.

– Promoure l’aplicació eficient de clàusules socials per a l’accés als concursos públics basades en el compromís efectiu
de creació d’ocupació, igualtat de gènere, desenvolupament local i cohesió social com ho fan les cooperatives.

– Potenciar l’oferta de Formació professional i fomentar l’accés a aquesta com a itinerari formatiu i laboral, lligant-la als sectors econòmics locals. Apropar la joventut a l’àmbit laboral a través del contacte amb les empreses i d’experiències d’altres joves al món laboral.

Sectors econòmics dinàmics

Apostem per un comerç urbà de proximitat, sostenible i integrat a la comunitat. Cal treballar per modernitzar el model comercial de Xàtiva, adaptant-lo a les necessitats actuals de la ciutadania. Les nostres prioritats de govern seran:

– Impulsar el Pla d’Acció Comercial per a la ciutat de Xàtiva. Amb ajudes al lloguer, màrqueting, formació, rehabilitació,
bons comercials, aparcaments, mercats de producte de la terra i adaptació de locals comercials.

– Millora de les instal·lacions i promoció del mercat municipal per a garantir el futur del comerç de proximitat al nucli antic, assegurant així aquest servei bàsic.

– Impulsarem un Pla de Relleu Empresarial, amb el qual un o més reemprenedors podran accedir a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.

– Atorgar importància en la seua acció a la Comissió Mixta de Turisme, amb l’objectiu de dissenyar una proposta turística integral i sostenible. Amb campanyes de promoció contextualitzades en el patrimoni de la ciutat.

– Fomentar un relat propi de la ciutat que vincule la família Borja i altres personatges històrics amb els diferents espais de la ciutat i amb el màxim de sectors econòmics, socials i culturals. Així com posar en valor les festes i tradicions pròpies com a motors d’impuls econòmic i cultural.

– Habilitació de zones de servei per a autocaravanes a la ciutat de l’esport i a l’aparcament del CRIS i CEEM, amb connexió de llum i aigua, wifi i espai per a buidar i netejar els dipòsits d’aigües residuals.

– Impulsar l’elaboració d’un Pla de Millora per als camins rurals del terme municipal i protegir l’agricultura periurbana de Xàtiva com a mecanisme de conservació del nostre espai més immediat.

– Promoure el consum de productes de Km0 als menjadors escolars i dels centres sociosanitaris.

– Reforç i implantació del mercat de fresc setmanal en les pedanies. Implantar un mercat de fresc setmanal en la plaça de Sant Pere. Dinamització d’aquest espai amb activitats i millora de les instal·lacions de la plaça.

– Regularització de les càrregues i descàrregues en el mercat, així com dinamització del teixit comercial de proximitat
de la zona.

Retornar a les arrels per a preparar el futur

Una de les potencialitats de Xàtiva són les seues manifestacions culturals i el seu ric patrimoni. Però la cultura i el patrimoni no són aspectes del passat, que sols serveixen per a la seua contemplació.
Són, ben al contrari, elements fonamentals de cohesió social i de projecció de futur que no poden quedar a l’albir dels successius responsables. Per això, des de l’Ajuntament s’ha de crear un Consell Local de Cultura; s’ha de defensar i promocionar el valencià en la programació cultural de l’Ajuntament; s’han de projectar museus que entronquen en el passat (paper, impremta, grabat…), s’ha de dignificar i donar ús a tot el patrimoni…

– Elaborar un Pla de Cultura estratègic a Xàtiva on aquesta es considere com una pràctica, com un dret ciutadà i com un
motor econòmic i social.

– Impulsar una programació teatral atractiva, compromesa amb la igualtat. Adherint-nos a les noves tendències
sense oblidar-se de la tradició. Apostar pel teatre en valencià i de companyies valencianes.

– Fer pivotar el procés d’organització de la Fira d’agost per augmentar les possibilitats participatives fent protagonista del mateix a la societat civil. Impulsar una modificació dels principals escenaris de la festa.

– Impulsar un Pla Estratègic per a que les falles de la ciutat siguen punt de referència festiu, econòmic i de sostenibilitat.
Adequació dels espais on es planten els monuments amb paviment ignífug, instal·lació d’il·luminació i senyalització permanent (amb indicació del nom de la comissió i informació sobre la seua història, premis, etc.)

– Creació del Consell de Cultura, òrgan de participació social en la planificació cultural de la ciutat. Fomentant la cultura
i les festes com a eina d’igualtat.

– Creació de nous museus que entronquen amb la història de Xàtiva (paper, de la festa, gravat i impremta) amb participació principal d’administracions superiors. Dotació d’aquests i dels existents amb personal tècnic especialitzat.

– Habilitació d’un espai de creació cultural d’autogestió pels usuaris i usuàries aprofitant espais patrimonials abandonats,
com l’antiga estació.

– Dignificar i posar en valor amb una programació d’activitats anuals l’espai patrimonial dels banys àrabs i el nimfeu.

GOVERNANÇA

Qualsevol programa està compost de diverses accions, serveis i inversions, però sovint oblidem explicar a la ciutadania de quina manera anem a treballar per a aconseguir aquests objectius. Els processos de presa de decisions i de gestió dels recursos han de canviar per a representar els interessos de totes les persones que vivim a Xàtiva, garantint la igualtat de cara a l’administració i les decisions polítiques justes.

Gestionar responsablement

Els serveis gestionats públicament són més eficients, més barats i garanteixen condicions laborals dignes. Per a prestar d’una manera eficaç aquestos serveis cal ser responsables en la gestió dels recursos econòmics i el personal i maximitzar els ingressos provinents d’altres institucions.

– Elaborar un Pla de rescat dels serveis públics externalitzats , amb l’objectiu d’abaratir el seu cost en un 30%, millorar la qualitat dels serveis i millorar les condicions laborals dels treballadors/es (Conserges i manteniment d’instal·lacions esportives, neteja, serveis socials, etc).

– Culminar el procés de regularització de personal de l’ajuntament, i racionalització i reorganització dels serveis que es presten d’una manera negociada.

– Elaboració d’un Pla de Gestió de Subvencions que ens permeta rebre més subvencions i accedir a nous recursos com els fons europeus Next Generation, així com adaptar a la realitat de les associacions les subvencions municipals i simplificar-ne la tramitació.

– Regular de forma conjunta per a totes les delegacions la publicitat institucional, per a adequar-les a la Llei de Publicitat institucional. I adoptar codis de conducta sobre continguts i imatges no sexistes.

– Xàtiva Unida es compromet a treballar fins al límit de les competències municipals perquè els drets i deures de la ciutadania siguen exercits amb la màxima llibertat, garantint la igualtat d’oportunitats a tots i totes. Compromís polític de donar resposta en un termini d’un mes a requeriments i registres en l’Ajuntament.

Fiscalitat justa i neta

La major part dels ingressos municipals provenen dels tributs, però tots no podem contribuir de la mateixa manera. Per això és important que cadascú aporte en funció de la seua capacitat, dels beneficis que generen les seues propietats i del consum de recursos que realitza.

– Modificar l’ordenança reguladora de l’IBI i que s’apliquen tipus diferents segons l’ús del bé. Fins ara hem tingut una tributació lineal que beneficia els patrimonis més valorats al cadastre en perjudici de la gran majoria de propietaris.

– Plantejar millores en l’estructura tarifària per abaratir els consums més bàsics i penalitzar els consums elevats, avançant cap a una tarifació social i ecològica real. Aplicació de bonificacions verdes per a millores energètiques d’edificis i empreses
socialment responsables.

Comptar amb la ciutadania

La democràcia no pot limitar-se a votar cada quatre anys i els representants públics no podem entendre la confiança depositada en nosaltres com una carta blanca. L’administració ha d’estar oberta a la ciutadania per a escoltar les seues propostes i necessitats, així com tindre una voluntat de servei, eliminant els entrebancs innecessaris.

– Reforç de l’atenció presencial i eliminació de la cita prèvia per a l’accés als serveis de l’ajuntament, especialment per a aquelles persones amb dificultats per a accedir a l’administració electrònica, com gent gran i persones migrants. Creació
d’un servei d’assessorament digital per a avançar en la digitalització de l’administració sense deixar a ningú enrere.

– Recuperar els processos participatius i consultius, també els destinats als xiquets/ es i adolescents com a eina per treballar la formació d’aquest sector de la població en els valors democràtics i d’avançar cap a la ciutat coeducadora. Reactivar tots els consells sectorials que han estat abandonats durant aquesta legislatura (Mesa de Mobilitat, Consell Econòmic i Social…)

– Creació dels Consells Municipals de Districte (CMD) com a òrgans de consulta i participació dels districtes en què es divideix territorialment la ciutat de Xàtiva. Encarregats de l’impuls o la proposta de serveis i actuacions. I empoderar els òrgans consultius i de participació existents.

Retre comptes a la ciutadania

La informació és poder. Una ciutadania informada de la gestió dels seus recursos tindrà més capacitat per a controlar l’acció dels seus governants, per a reclamar les millores necessàries, per a rebutjar els excessos. Per això l’administració ha d’oferir informació de primera ma i retre comptes de l’acció de govern.

– Celebrar regularment audiències públiques del govern per informar i debatre sobre els principals projectes de ciutat o de les iniciatives més rellevants. Han de ser actes de lliure concurrència en què la ciutadania puga expressar les seues inquietuds.

– Promoure el web municipal com a principal mitjà per conèixer la gestió de l’Ajuntament. Millorar l’accessibilitat d’informacions ja publicades, com el pressupost, les retribucions dels càrrecs públics, les ordenances, les actes del Ple i les dels consells, gestió dels organismes municipals, etc.

Llista Candidatura 2023

Amor Amorós Giménez

Soc Amor i em presente a les eleccions a l’Alcaldia de Xàtiva.
Vaig nàixer a Xàtiva fa 51 anys i he passat tota la meua vida ací. M’encanta Xàtiva. I ja sé que és normal que ens agrade molt el que més coneixem, però és que a mi, si em donaren a triar en quina ciutat voldria viure, seria aquesta.
En els últims anys l’he recorreguda, carrer a carrer, barri a barri, en el govern i en l’oposició, escoltant, parlant amb veïns i veïnes, amb comerciants, amb les famílies als parcs, amb joves, amb associacions, valorant tot el que té de bo la nostra ciutat i analitzant també tot el que podem i devem millorar. Treballant per les coses que de veritat importen.
El 28 de maig no desaprofitem l’ocasió de començar a fer realitat la Xàtiva que totes i tots hem somiat ROJA , VERDA I VIOLETA.

Alfred Boluda Perucho

Front a l’individualisme imperant, pense que és el moment de la col·lectivitat, de sumar esforços, de construir una voluntat comuna que, pas a pas i sense defallir, avance cap a la Xàtiva del segle XXI. Una Xàtiva que mire el seu passat no amb nostàlgia d’allò perdut, sinó com l’espill d’un futur esplendorós, en què les xativines i els xativins visquen plenament.

Hèctor Cuenca Martínez

Treballe a l’administració, vaig estudiar història i visc al nucli antic. Vaig aprendre a participar als moviments juvenils i això m’ha portat a implicar-me per millorar la meua ciutat. Vull un ajuntament proper i obert, que servisca els interessos de la ciutadania, que siga un motor de transformació per a la nostra ciutat, que faça una Xàtiva millor.

Susana Gomar Suárez

Soc activista, sindicalista i membre de diverses associacions culturals de la nostra ciutat. Al ser partícep de l’associacionisme, te n’adones de l’important paper que té la gent per a transformar la ciutat. Una transformació que necessitem per a que Xàtiva torne a estar en el lloc que es mereix.

Andrés Garcia Albert

Enginyer Tècnic Agrícola, Tècnic Superior en Salut Ambiental i Màster en Sanitat Vegetal per la Universitat Politècnica de València. M’agrada molt l’esport i l’he practicat tota la meua vida. Amant de la muntanya i l’agricultura, del camp valencià i les seues tradicions. Les considere un punt de referència que ens fa únics i un eix diferenciador del qual créixer. Desitge que Xàtiva trenque la seua decadència i passe a ser una ciutat moderna i amb futur.

Amparo Vera Cucó

Estic enamorada de Xàtiva i vull donar-li amor al nostre cor de la ciutat, el Nucli Antic, perquè torne a bategar i siga l’impuls d’una Xàtiva nova. Desitge una renovació integral de la xarxa de distribució i clavegueram d’aigües de la ciutat. Visc en Sant Domènec, en el centre del Nucli Antic.

Carles Sanchez Poveda

Com a  pare i mestre em preocupa el futur de la nostra ciutat. La societat segueix canviant i ser membre del col·lectiu de Xàtiva Unida m’ha permés actuar a nivell local junt a un equip de persones molt preparades.

Vull participar de la Re-evolució que Xàtiva necessita.

Fina Garcia Ruiz

M’apassiona el treball col·lectiu des del feminisme i l’educació.

Ara, a l’espai de Xàtiva Unida, continuarem transformant la nostra ciutat per fer -la més inclusiva i respectuosa, més pacífica i moderna. La Xàtiva acollidora on ens agrada viure.

Vicent Pla Boscà

Vull que Xàtiva siga, tots els dies de l’any i en tots els seus carrers, un molt bon lloc per a viure: créixer, envellir, aprendre, educar, cuidar, somiar, treballar, descansar, disfrutar, conviure.

Dolors Pérez Bellido

Sóc pedagoga i mestra de P.T. Membre actiu d’ASPROMIVISE des de ben jove, exercint càrrecs de responsabilitat.

Crec en la implicació social en tots els àmbits per canviar estructures i millorar les condicions de vida de les persones i, especialment, de les de Xàtiva.

 

.

Xus Ferrando Gonzàlbes

Sóc un polimentor de professió i un amant dels esports, especialment del bici-treking i els esports de raqueta. Des de fa molts anys he estat involucrat en les associacions i col·lectius de Xàtiva per millorar la vida dels seus habitants.

Sara Gosalbes Chafer

Visc al nucli antic encara que m’he criat al Raval. Tenim la sort de viure a una ciutat amb una història i un patrimoni envejable però volem ser també una ciutat amb futur. Es encoratjador treballar amb el col·lectiu de XU, ple d’il·lusió i força per forjar eixe futur millor per a tota la ciutadania. Amor per Xàtiva!

Rosa Guerola Soler

Sóc del barri de la Bola, estic farta del caciquisme, del passotisme, del narcisisme. Vull una Xàtiva igualitaria, amb les mateixes oportunitats per a totes i tots. Xàtiva necessita amor.

Ernesto Cuenca Martínez

Em dedique a l’animació sociocultural com a professional de joventut i dedique el meu temps lliure en voluntariats d’educació en valors a infància i adolescència. És fonamental traslladar la visió jove a les polítiques públiques i assumir que la joventut som el present i que tenim unes necessitats concretes que cal atendre. Comptem amb totes en la construcció d’una ciutat moderna i valenta, i amb molt d’amor per tal de no deixar ningú enrere.

Magüi García Bataller

En primer lloc, dir-vos que sóc Mestra d’Adults jubilada. El motiu bàsic pel qual he decidit presentar-me per la Candidatura de Xàtiva Unida és perquè coincidisc amb els principis bàsics polítics que defenen.

Sóc militant de base d’EU. Un partit d’esquerra, pense, és útil si defensa principalment la classe treballadora. Cal despertar l’electorat i transmetre’ls les nostres propostes amb AMOR. El meu desig, que cal treballar de valent, és solucionar el problema amb la xarxa d’aigua potable. Perquè amb la salut dels usuaris i usuàries està per damunt.

Miquel Alcocel Maset

A l’Ajuntament no només s’ha d’anar a demanar drets, sinó a exigir-los i a participar activament. Sempre he treballat per a reduir les desigualtats i per a garantir els drets de les persones treballadores i les més vulnerables. Estic convençut que donar oportunitats educatives per tots els xiquets i xiquetes és clau per a tenir una societat lliure.

Teresa Marco Hernández

Pensionista,  comprometida en distintas asociaciones de nuestra ciudad,  sociales, de mujeres, etc. La vejez hay que vivirla con plena conciencia y participación para seguir creciendo y transformar la sociedad.

Pere Aliaga Pérez

Sóc ferroviari jubilat, m’agrada llegir, viatjar i estar amb la família. Vull que Xàtiva siga una ciutat acollidora per a tots. Hem de treballar junts per promoure l’educació, la cultura i el benestar social, així com fomentar el turisme i el comerç local per a més oportunitats.

Cesca Chapí Albero

Sóc una professora i regidora compromesa amb la igualtat, contra la violència de gènere i per una Xàtiva més justa i participativa. La meua trajectòria política es deu a la situació d’indefensió dels veïns de Xàtiva davant la corrrupció i els interessis polítics.

Miquel Lorente López

Ben content per formar part d’aquest grup de persones, que s’estimen la ciutat i creuen en una proposta integradora i transformadora per a totes i tots.

Mireia Dénia Esparza

Mestra de Pedagogia Terapéutica, m’agrada descobrir món, el ioga i compartir temps amb família i amics. Somie amb una Xàtiva diversa, amb igualtat d’oportunitats per a totes les persones i conscienciada amb el futur.

@Xàtiva UNIDA 2022